T.C.
ERDEK KAYMAKALIĞI
OHAL BÜROSU
 
15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI 
 
 
        15 Temmuz tarihinde Milli İradeye ve Demokrasiye karşı gerçekleştirilen darbe teşebbüsü esnasında Şehit olan vatandaşlarımızın Ailelerine ve Gazilerimize yönelik başlatılan “Dayanışma Kampanyası” ilişkin 2016/18 No’lu Başbakanlık Genelgesi  25.07.2016 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.
Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın imzasıyla yayımlanan genelge ve hesap numaraları aşağıda sunulmuş olup, gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan hesaplara bağış yapabilecekleri gibi, GSM operatörlerinin “1507” kısa SMS numarasına “15 Temmuz” yazarak 5 (beş)TL karşılığı bağışta bulunabilirler.
 

        Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile şanlı tarihimizin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesi bir kez daha kendini göstermiştir.
        Söz konusu hain Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için Hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tammış ve tüm imkânlarını da seferber etmiştir. Ayrıca, hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur.
        Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve Genelge ekinde belirtilen banka hesaplan açılmıştır.
Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplu
m örgütleri yardımlarını belirtilen hesaba yapabileceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
 
 
 Binali YILDIRIM
Başbakan